به نام خدا اندام هایی که بدن ما را از سموم پاک می کند شامل کبد، روده بزرگ و کلیه ها هستند، از جمله وظایف این اندامها فیلتر کردن خون و دفع سموم از بدن است که با خوردن و […] ↓ Read the rest of this entry…